O nás

Naše občanské sdružení UNISPOT je zaměřeno na činnost práce s dětmi v souběhu s turistikou, sportem a pobytem v přírodě. Máme více než dvacetiletou tradici, kdy se nám za tuto dobu podařilo vybudovat si vlastní táborovou základnu, na kterou jsme právem pyšní. Zde také probíhá největší část naší činnosti. Základna je na úpatí Chřibů, poblíž vesnice Vřesovice , okr. Hodonín. V zimě je možné na běžky do krásné přírody a na lyže, na vzdálenější sjezdovku. V létě na vycházky do okolních lesů, na poutní místa, na hrad Buchlov, zříceninu Cimburk, vykoupat se na přehradě. Turistiku je možno provozovat i na jízdních kolech, dnes již po cyklistických stezkách až do vzdálenějšího okolí krásné Jižní Moravy.

Činnost organizace je finančně podporována městem Hodonín.

Historie

V roce 1982 se na sídlišti R. Filipa v Hodoníně otvírá nová škola a při této příležitosti vzniká i pionýrská skupina vedená tehdy Jaroslavou Blažkovou. V tu dobu má naše skupina přibližně 700 dětí rozdělených do kroužků a oddílů, pěkně podle svých zájmů do sportovních, přes turistické až po výtvarné. S dětmi pracujeme téměř denně a scházíme se na jedno i vícedenní výlety, kde si zdokonalujeme své dovednosti i lásku k přírodě. První letní tábor pro děti skupina zřídila na Mlýnkách a o rok později již na vybraném místě u Klimentského potoku poblíž obce Vřesovice u Kyjova. Zde v následujících letech je za aktivní pomoci Zdary Drutarovského, Bětky Švancarové, Luboša Fojtíka, Jirky Veselého, Lenky Špačkové, Vítězslava Krabičky, Zdenka Štěpanovského, Ladislava Dobeše a mnoha dalších členů se postavena první dřevěná chata, původně jako skladiště stanových podsad. Vzhledem k tomu, že chata byla prostorná, dobře zhotovená, začala se využívat k víkendovým výletům oddílů. V letních měsících pak sloužila jako kuchyně tábora až do roku 1995, kdy již pod vedením Ladislava Dobeše dochází k velké rekonstrukci chaty, stanů a celkové táborové základny. Za přispění sponzorského daru-dřeva na konstrukci chaty, za velkého úsilí všech tehdejších členů je v průběhu jednoho roku postavena nová moderní budova, kde je velká společenská místnost, kuchyně a v horním patře možnost k přespání až 20 osob. Je vybudována krytá jídelna, umývárna, sprcha, ekologické suché WC a rekonstruován sklad materiálu tábora.

V roce 1997 se členové tehdejší pionýrské skupiny Větrná Hůrka Hodonín dohodli a založili své vlastní občanské sdružení UNISPOT Hodonín se zaměřením na turistiku a sport. Každoročně je odpracováno velké množství brigád na rozvoji táborové základny a její rekonstrukci, vzniká dílo v několikasettisícové hodnotě. Za toto patří všem, kdo se na tomto díle podílejí velké díky. Pro dokreslení je nutno podotknout, že za 25 ti leté trvání táborové základny zde bylo odrekreováno na 3.500 dětí.